Óvodánkról

Intézményünk helyzete, háttere

 

A Fénysugár Katolikus Óvoda intézményei Szeged városának felsővárosi területén találhatóak, egymás közelében, így sok alkalom nyílik közös programokra a két óvoda között, mely mélyíti az összetartozás érzését. Gyermekeinknek a környék minden évszakban gazdag, tapasztalatgyűjtő programot kínál.

A telephelyi óvodánk – amely 1934-ben a klebelsbergi időkben épült az Avar utcában – az országban elsők között 1990-ben Gyulay Endre nyugalmazott püspök atya kezdeményezésére és segítségével kezdte meg az óvodás gyermekek katolikus nevelését. Az óvodában két vegyes csoport működik. Igazi nagy családként érzik itt magukat a kicsik és a nagyok ebben a csodálatos mesei környezetben- mely az „öreg néne” házikójára emlékeztet és amelyet a jó Isten tart a tenyerén.

A székhely óvodája 1928-ban épült a Hóbiárt basa utcában, mely Szeged egyik legősibb és egyik leghíresebb utcája, eredetileg a domonkos rendi nővérek fenntartásában működött. A nővérek 2007-ben kapták vissza Szeged városától óvodájukat, melyet a Szeged-Csanádi Egyházmegye kezelésére bíztak. Így hozta létre a két óvodából dr. Kiss-Rigó László püspök úr 2007. szeptember 1-jén a Fénysugár Katolikus Óvodát, amely azóta a Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság fenntartásában működik. Jelenleg öt vegyes csoport található impozáns falai között. A Domonkos rendi nővérek hű neveltje Árpádházi Szent Margit volt, akit kápolnánk névadójának és óvodánk védőszentjének választottunk. Kápolnánkat nagy örömünkre 2008-ban felszentelte a püspök atya, így is gazdagítva a közösség lelki életét. A hely szelleme kötelez és meghatározó. Szent Margit példája nyomán kívánjuk fogadni és nevelni a gyermekeket, hittel, örömmel és szeretettel segítve a családokat.

Óvodáinkban teljes a csoportok létszáma, a szülők jó szívvel hozzák gyermekeiket a város távoli részeiről is vagy a városon kívül eső településekről.

Mindkét óvoda területileg a felsővárosi Minorita templomhoz tartozik, ám az Avar utcából a Rókusi templom könnyebben megközelíthető, így ők az itteni egyházközösséggel és plébános úrral tartják a kapcsolatot. Hálásak vagyunk, hogy az atyák szorosan együttműködnek az óvodai nevelésben, bekapcsolódnak programjainkba, segítik munkánkat és a családokat a gyermekek vallásos nevelésében, hitéleti gazdagodásában.

A fenntartónak köszönhetően óvodáink sokat korszerűsödtek. A környezeti megújulás mellett fontos a gyökerek megtartó ereje: Klebelsberg Kunó, mint építtetőnek, Szent Gellért, mint a Szeged-Csanádi Egyházmegye és Szent Margit, mint óvodánk védőszentjeinek hitvallása, példája.

Ilyen alapokkal tekintünk a jövőbe, s kívánjuk hittel, hűséggel, jó példával, tettekkel, szeretettel és jó szakmai felkészültséggel nevelni a jövő nemzedékét, a testvéri közösség összetartozásával, egységével.

Ezt az elkötelezettséget jelképezi óvodai emblémánk is, a szívből egyenesen kimagasló, fényt és meleget árasztó gyertya, mely a felnőttek tetteikkel sugárzó, feltétel nélküli szeretetén keresztül szilárdan mutatja az igaz utat.

Kívánjuk, hogy a Fénysugár – mely óvodánk neve is – fényével és melegével juttasson el minél többeket arra a felismerésre, hogy ők Isten gyermekei és e csodálatos kincs birtokosai lehetnek. A benne munkálkodókat pedig őrizze meg az igaz úton való haladásban. Ehhez kérjük a Mennyei Atya áldását, gondoskodó szeretetét. A két óvoda egy közössége hirdesse az egyház küldetését, a tanúságtételt.

Hitvallásunk

Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa!”

Lukács (18;16)

ADD A KEZED!”

ovodankrol

És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen énbennem, semmi vagyok.”

Pál levele 1 kor. 13,2