Hírek

 

Kedves Szülők!

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy gyermekeiket a 2019/2020-as nevelési évre a Hóbiárt utcai óvodában /Avar-Hóbiárt/ írathatják be:

 

2019 április 24-én (szerda) 8-17-óráig

2019 április 25-én (csütörtök) 8-12 óráig

 

 

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges iratok:

 

  • a szülők által kitöltött az „Óvodai felvétel iránti kérelem” című nyomtatvány. (A nyomtatvány elérhető az óvoda honlapján),
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • a gyermek anyakönyvi kivonata,
  • a szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél elhelyezték, a szülői felügyeletet gyakorló szülő) vagy más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata,
  • az óvodaérettségre vonatkozó orvosi igazolás,
  • gyermek-egészségügyi könyv,
  • plébánosi ajánlás- Keresztlevél, amennyiben van –

 

 

Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy óvodalátogatási kötelezettsége a 2011. évi CXC. TV. 8§ (2) bekezdése értelmében annak a gyermeknek van, aki 2019. augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti.

 

Tájékoztatásul közöljük, hogy óvodánk felvételi körzete megegyezik Szeged MJV közigazgatási határával.

 

A felvételi eljárás lefolytatását követő felvételi határozatot 2019. május 10-ig postai úton juttatjuk el a Szülők által megadott értesítési címre. A felvételi határozat elleni jogorvoslat szabályait a felvételi határozat tartalmazza.

 

Az óvodánkba felvételt nyert gyermekek intézményünkkel fennálló jogviszonyának kezdete 2019. szeptember 1.

 

Szeretettel várjuk, a beiratkozásra gyermekeiket is.

 

Szeged, 2019.03.05.

 

                                                                                               Katona Zsoltné

                                                                                                óvodavezető

 

 

 

2019 március program Avar   

2019 március program Hóbiárt                           

 

Tisztelt Szülők!

Az alábbi linken tölthetőek le a 2019/2020-as évre felvett gyermekek listája: