Fejlesztői tevékenységek

  • Óvodánk Pedagógiai Programja az egyéni képességfejlesztésre épül, ennek sokszínűségével gazdagítjuk a gyermekek személyiségét és képességeit.
  • Óvodáinkban logopédus és fejlesztő pedagógus folyamatosan segíti a gyermekek képességeinek fejlesztését.
  • Ősztől tavaszig mikor a délutáni órákban nem tudunk a szabadban tartózkodni, egyik héten mozgásos játékokat, másik héten néptáncot – népi játékokat szerveznek óvodapedagógusaink az érdeklődő gyermekek részére, amellyel tovább gazdagodik személyiségük, fejlődnek  képességeik.
  • Egész évben nagycsoportosainknak szülői igények alapján úszásra is van lehetőségük.